Foreldremagasinet

Her inviterer vi fagfolk, ressurser, foreldre og andre omsorgsgivere til å bidra med kunnskap, innsikt, opplevelser og erfaring. Vi tar opp aktuelle temaer som dreier seg rundt foreldre og omsorgsrollen, helse og parforholdet. Har du lyst til å bidra i Foreldremagasinet? Kontakt oss

Emner:
Emner

Hva trenger barn når noen i familien blir syk eller dør?

Når barn blir pårørende Mange familier opplever hvert år at en i familien får en sykdom, har en funksjonsnedsettelse, et rusavhengighetsproblem eller er i fengsel. Barn i disse familiene kalles bar...

Hvordan få til en god og trygg barnehagetilvenning

Majoriteten av norske foreldre har barnet sitt i barnehagen fra 1 års alder, og noen velger hjemmeomsorg. Det er du som forelder som bestemmer om barnet ditt skal i barnehage eller ikke, og når bar...

Konfliktene i bonusfamilien

Konfliktforståelse Konflikter er en helt naturlig del av livet for alle mennesker som lever eller samhandler med andre mennesker. En enkel definisjon kan være at konflikt er kollisjon mellom intere...

Hva er tilknytning?

Å knytte seg til er et sterkt instinkt Jeg vil nå gi en kort beskrivelse av hva vi tenker på som «tilknytning» når vi snakker om barn og foreldre. Barn blir født med et sterkt instinkt om å knytt...

Anerkjennelse av barn med stort læringspotensial

Alle barn er forskjellige, og samtidig opplever barn at de har noe felles med de andre. I barndommen navigerer vi derfor i spennet mellom å være unike og å være en del av en flokk. Etter hvert som ...

Når fokus på skjermen skygger for fokus på relasjonen

Tall fra medieundersøkelsen 2018 viser at 96 prosent av guttene og 63 prosent av jentene i alderen 9-18 år spiller spill, på pc, Playstation, mobil og nettbrett. Så ja - gaming har kommet for å bli...

Foreldrelandsbyens aktiviteter

juli 2024
mantironstorfrelørsøn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4