Parforhold, foreldreskap og tilknytning
sinitta-leunen-D-Dh6yUy8-M-unsplash
Skrevet av:

Ingvill Øvsthus

Parforhold, foreldreskap og tilknytning

Dine verdier som forelder påvirkes av din oppvekst 

Å gå fra å være to kjærester til å bli to foreldre sammen er en av de største overgangene et parforhold kan gå gjennom! Det hele kan ta relasjonen deres til et nytt nivå av fellesskap, mening og kjærlighet når dere sammen skaper en familie. Men det kan også by på en del utfordringer som det er lurt å ha et aktivt forhold til. På den måten forebygger vi vedvarende og fastlåste vansker, og kan heller forsøke å håndtere de fortløpende mens de dukker opp. 

Hvordan ser dere på det å være forelder? 

En av utfordringene vi kan møte på er at vi opplever å ha forskjellig syn på det å være forelder. Slike uenigheter kan bli en utfordring for fellesskapsfølelsen i parforholdet og for samarbeidet og nærheten dere imellom. Hvordan vi ønsker å være som mamma eller pappa formes av flere ting, men hvordan vi selv har hatt det som barn spiller ofte en viktig rolle. Så for å kunne ta godt vare på parforholdet når dere er på vei til å bli eller er blitt foreldre sammen, så er det lurt å ha tenkt litt over og snakket om deres egen oppveksthistorie og egen tilknytning til nære omsorgspersoner. 

Når dere bygger et nytt «vi» som foreldre sammen, vil dere begge måtte kjenne etter på hvordan dere ønsker å være forelder hver for dere og sammen. Hva er viktige verdier for meg? Hvordan ønsker jeg at vi skal være foreldre for våre barn? Og hvordan passer det med partneren min sine verdier? 

Hvordan håndtere mismatch?

Når vi opplever manglende match med partneren vår på viktige områder av hvordan vi er som foreldre og familie, kan det gi grobunn for konflikt. For å kunne snakke om disse eventuelle uenighetene er det viktig å forstå hvorfor dine ønsker for familien og foreldrerollen er viktig for deg. Da er det lettere å formidle det til din partner slik at han/hun kan forstå bakgrunnen for dine ønsker og behov. Sånn kan dere bedre håndtere mismatchene og bygge en felles plattform sammen. 

Hva har du med deg fra egen oppvekst?

For å forstå dine ønsker for foreldrerollen, så er det lurt at du er klar over din egen oppveksthistorie. Alle vi mennesker preges på godt og på vondt av hvordan vi selv har vokst opp. Slik skal det være – våre nærmeste omsorgspersoner er viktige for oss når vi er barn. Deres personlighet, væremåte og verdier påvirker oss. I tillegg til å være bevisst sin egen historie, så vil det være veldig bra å vite litt om hvordan din partners oppvekst var. 

Å kjenne hverandres erfaringer og viktige opplevelser fra oppveksten vil gjøre det lettere å forstå bakgrunnen for hverandres ønsker og verdier når dere skal være foreldre sammen. Og på den måten blir det lettere å håndtere eventuelle ulikheter og uenigheter. 

En øvelse som styrker samarbeidet

Jeg har derfor lyst til å dele en øvelse med dere som kan være veldig fin som et utgangspunkt for samtaler hvor dere blir mer kjent med hverandres oppveksthistorier og tilknytningserfaringer. 

Øvelse: Snakk sammen med utgangspunkt i disse spørsmålene:

  • Når følte jeg meg elsket og godtatt av mine omsorgspersoner da jeg var barn?
  • Hva ønsker jeg å ta med meg fra deres måte å vise kjærlighet og omsorg på? 
  • Hva ønsker jeg å ikke ta med meg fra deres måte å vise kjærlighet og omsorg på?

Jeg håper denne øvelsen gir dere en fin stund sammen og kan være starten på flere slike samtaler fremover!

Hilsen psykolog Ingvill

Skrevet av psykolog Ingvill Øvsthus

Vil du holde deg oppdatert - motta nyheter fra Foreldrelandsbyen

Legg igjen din e-post for motta informasjon om nye artikkler, webinarer og andre aktivteter.
Din e-post

Hvor du bor

Hva og hvor ofte vi sender ut informasjon

  • Artikkler om barn, foreldre rollen.
  • Informasjon om fordrag og webinarer som holder.
  • Informasjon og lokale aktiviteter.
  • 1-2 ganger i mnd.

Andre artikler

Hva trenger barn når noen i familien blir syk eller dør?

Når barn blir pårørende Mange familier opplever hvert år at en i familien får en sykdom, har en funksjonsnedsettelse, et rusavhengighetsproblem eller er i fengsel. Barn i disse familiene kalles bar...

Parforhold, foreldreskap og tilknytning

Dine verdier som forelder påvirkes av din oppvekst  Å gå fra å være to kjærester til å bli to foreldre sammen er en av de største overgangene et parforhold kan gå gjennom! Det hele kan ta relasjone...

Hvordan få til en god og trygg barnehagetilvenning

Majoriteten av norske foreldre har barnet sitt i barnehagen fra 1 års alder, og noen velger hjemmeomsorg. Det er du som forelder som bestemmer om barnet ditt skal i barnehage eller ikke, og når bar...

Foreldrelandsbyen lokalt

Foreldrelandsbyen  i ditt fylke, er et sted hvor du kan søke kontakt med andre, tilby og be om hjelp.  Du finner gruppen din ved å søke Foreldrelandsbyen i ditt fylke på Facebook.

I Foreldrelandsbyen er det rom for alle;
De som ønsker eller venter barn, de med småbarn, litt større barn, tenåringer eller voksne barn.