Om foreldrelandsbyen

Hva skjer i Foreldrelandsbyen?

Nå er du inne på Foreldrelandsbyens nettportal, i tillegg finner du oss på Facebook, Instagram og YouTube. Her går vi gjennom aktuelle temaer. Vi inviterer fag og ressurspersoner og foreldre til å skrive og holde liveforedrag og kurs hos oss. Gå inn på aktivitetskalenderen for å se hva som skjer. Vi har også fylkesgrupper, som er et møtested for foreldre og andre omsorgsgivere. Her kan du søke støtte, hjelp og vennskap – eller tilby støtte.

Historien bak, og litt om oss

Hei, jeg heter Anne Lena, og jeg er initiativtager bak og daglig leder i Foreldrelandsbyen.

Å bli mamma, var en utfordrende overgang for meg. Både overgangen fra å være et kjærestepar til en familie på 3, og til å bli foreldre til 2 barn. Prosessen med å bli trygg på oss selv foreldre-rollen tok tid. Det var både overveldende og vanskelig å navigere i all den sprikende informasjonen der ute. I tillegg fikk jeg et stort behov for mennesker rundt meg, både for min egen del og etter hvert for barna.

Etter at jeg leste et engasjerende innlegg fra Julianne Rydberg bak kontoen @abeautifulliving på Instagram, som handlet om landsby-filosofien, tenkte jeg at DETTE kan og vil jeg gjøre noe med. Jeg kom i kontakt med flere engasjerte mennesker som bidro inn i Foreldrelandsbyen, blant annet Astrid Rettedal Grønås, Monica Strømmen og Oddny Katla. Oddny Katla er i dag medansvarlig i prosjektet «Foreldrelandsbyen lokalt», som er under utvikling. I tillegg er min kjære samboer, og far til felles barn Vicente Kalrud med i kulissene.

I tillegg til arbeidet med å skape lokale felleskap eller «landsbyer», brenner vi for å gi foreldre og andre omsorgsgivere tilgang på god og oppdatert informasjon. Jeg begynte å ta kontakt med ulike fagpersoner og andre bidragsytere, dette kan du lese mer om her. Og jeg kom tidlig på ideen om å starte en nettportal, hvor nettopp dette er tilgjengelig. Jeg tok en telefon til en gammel kollega, Morten Rydningen. Han er 3 barns- far og så straks nytten i et slikt nettsted. Han har bidratt med å utvikle nettsiden vår, gjennom bedriften han er daglig leder for mediebyrået Adseo.

Fra hjertet takk! – Til alle dere som har bidratt eller bidrar i dag i Foreldrelandsbyen. Foreldrelandsbyen er et samfunn vi bygger i felleskap. Har du lyst til å bidra? Les mer her.

Hvorfor trenger vi Foreldrelandsbyen?

For Foreldrelandsbyen er ordtaket «Vi trenger en landsby!» helt essensielt. I en hektisk hverdag, med yngre arbeidende besteforeldre, store avstander, høylytte meninger i sosiale medier og ulike perspektiv på barneoppdragelse, kan man fort føle seg alene om ansvaret og usikre i foreldrerollen. Vi brenner for det jeg og mange med meg, savnet i overgangen det er å bli foreldre og omsorgsgiver. Et sted vi kan søke støtte når det trengs, og ha tilgang på trygg og oversiktlig informasjon. Gjennom å bygge opp et foreldrestøttene nettverk er vi med på å gjøre foreldrejobben litt lettere og barndommen rikere. Målet er å bygge opp et fellesskap for foreldre i vekst, til barnas beste.

Vårt verdigrunnlag

Foreldrelandsbyen er for alle foreldre og omsorgsgivere, uavhengig av etnisitet, legning, politisk tilhørighet, livssyn eller hvordan vi som foreldre organiserer familiehverdagen vår på. Mangfold og inkludering er viktige verdier for oss. Vi er politiske og religiøst nøytrale, men ikke verdinøytrale. Vi ønsker å være en gruppe som fremmer åpenhet rundt tema som gjerne er tabu i samfunnet vårt. Kvinnehelse, seksualitet og psykisk helse er eksempler på dette.

Foreldrelandsbyen ønsker å fremme en tilknytningsorientert tilnærming til foreldre-barn-relasjonen. Vi har et positivt barnesyn – det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig (sitat Liv Berit Heimstad Tønnesen). Målet er å spre oppdatert kunnskap om barns grunnleggende behov, hva som er forventet adferd ut fra alder og modenhet, og betydningen av å møte følelser og adferd på en måte som møter barnets behov for trygg ledelse, og bygger opp om barnets utvikling.

I tillegg til å spre kunnskap om barns utvikling og foreldre-barn-relasjonen, ønsker vi også å sette fokus på foreldrenes helse og parforholdet. I tillegg til det som foregår innad i familien, er også forhold til øvrig familie og nettverk med å påvirke foreldrenes kapasitet til å møte barna sine på en trygg og god måte.

 

Har du innspill, spørsmål eller ønsker du å bidra? Kontakt oss

Vil du delta eller bidra

Har du lyst til å bidra ved å dele fagkunnskap, erfaring, din historie eller ved å bidra lokalt? Ikke nøl med å ta kontakt enten med Anne Lena direkte, eller legg igjen dine opplysninger.

Våre bidragsytere

Aksel Inge Sinding
sinding@ipr.no

Om meg

Aksel Inge Sinding er psykolog ved Institutt for psykologisk rådgivning og Norsk institutt for emosjonsfokusert terapi. Han er spesialisert i emosjonsfokusert terapi og emosjonsfokusert foreldreveiledning, og har skrevet flere artikler og bøker om temaet følelser
Vise mer
Anders Solfjeld Gjerdseth - Pharus
anders@pharus.as

Om meg

Anders er par- og familieterapeut, jobber til daglig ved Alternativ til Vold i Stavanger, og driver i tillegg samtalesenteret Pharus- med tilbud om terapi og veiledning. Anders har over 20 års erfaring med arbeid med mennesker i ulike sektorer og i alle aldre, og holder kurs og foredrag i tillegg til klinisk arbeid.
Vise mer
Anne Hilde Vassbø Hagen
hagen@ipr.no

Om meg

Anne Hilde er psykolog og daglig leder for Institutt for psykologisk rådgivning i Bergen. Hun er også forfatter av boken «Sinte barn og sinte voksne»
Vise mer
Anne Kristine Bergem
anne.kristine@parorendesenteret.no

Om meg

Anne Kristine Bergem er lege og spesialist i psykiatri. Hun er gruppeterapeut og har en mastergrad i ledelse. Hun har arbeidet mange år som kliniker og fagleder, og har hatt engasjementer i Rådet for psykisk helse og i BarnsBeste – nasjonalt kompetansesenter for barn som pårørende. Hun har i dag sin hovedstilling ved Pårørendesenteret og kombinerer arbeidet med bistillinger ved paramedisinutdanningen på OsloMet og jobben som spesialrådgiver i Norsk psykiatrisk forening. Hun har styreverv i Nordisk Marcé, Home Start familiekontakten Asker, Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning og Modum Bad. Hun har skrevet flere bokkapitler og bøker, blant annet to fagbøker og tre fagbarnebøker om barn som pårørende.
Vise mer
Anne Marie Mork - Ungdomsmentor
post@ungdomsmentor.no

Om meg

Ungdomsmentor Anne Marie Mork er utdannet cand. Mag, og har en coachutdanning i tillegg. Hun har 25 års erfaring med motivasjons- og endringsarbeid med barn og ungdom gjennom å ha jobbet som miljøterapeut på barneverninstitusjoner, lærer, utekontakt og de siste 5 årene i sitt eget firma, Ungdomsmentor
Vise mer
Camilla J.J. Sørensen, Kjærlighetsterapeuten AS
info@kjaerlighetsterapeuten.com

Om meg

Camilla J.J. Sørensen driver Kjærlighetsterapeuten AS. Hun er utdannet leder, parterapeut, jobber som sexliv-veileder og brenner for foreldreliv. Via BUFDIR er hun sertifisert kursleder for gravide og førstegangsforeldre og nylig ble hun medstifter i NYT- stiftelse for positiv seksualitet og seksuell nytelse i Norge. Hun er engasjert i familie og seksualpolitikk og er jevnlig synlig i mediebildet som ekspert i artikler innen sex- og samliv for VG, Side2.no, TV2 og Dagbladet. I 2022 er hun ferdig sertifisert sexolog april 2022.
Vise mer
Cathrine Trulsvik Jordmor
Ctruls@online.no

Om meg

Cathrine Trulsvik er utdannet sykepleier og jordmor. Hun har over 20 års erfaring som jordmor fra ulike fødeavdelinger, helsestasjoner og som privatpraktiserende jordmor ved hjemmefødsler. De siste 10 årene har hun hatt fokus på kvinners rettigheter i svangerskapet, under fødsel og barseltid, og har i den sammenheng startet organisasjonen BirthRights Norge. For tiden jobber hun som privatpraktiserende jordmor med tilbud om samtaler, svangerskapsoppfølging og hjemmebesøk i barseltiden.
Vise mer
Charlotte Mjelde
hello@charlottemjelde.no

Om meg

Charlotte er psykolog og står bak den populære Instagramkontoen @charlotte.mjelde, hvor hun snakker om småbarnsliv og hvordan møte barn på gode måter. I tillegg driver hun medlemsportalen Hjertefamilie for småbarnsforeldre, som du kan lese mer om her: charlottemjelde.no/hjertefamilie
Vise mer
Espen Bryhn - Foreldremestring
espen@foreldremestring.no

Om meg

Espen er vernepleier og driver Foreldremestring med Nina Renate Forbord. Han har en bachelorgrad som er rettet mot barn og ungdom med utfordrende atferd, og har jobbet med foreldre som har barn med utfordrende atferd i 12år.
Vise mer
Eva Rose Fødselsfotograf og doula
eva@evarose.no

Om meg

Eva Rose er en verdenskjent fødselsfotograf og Doula, og har jobbet med dette siden 1998. Eva brenner for å spre visuell kunnskap om fødsel og har laget boken «fødsel», dokumentarserie «Fødselsfotografen! For Aftenposten TV og i gang med «Birth around the world» dokumentar.
Vise mer
Gro Vatne Brean
gro.vatne.brean@r-bup.no

Om meg

Gro Vatne Brean er spesialist i klinisk psykologi og driver privatpraksis i Institutt for tokologi og familiepsykologi. Hun arbeider også ved Nasjonalt kompetansesenter for sped- og småbarns psykiske helse, R-BUP øst og sør, og Landsforeningen 1001 dager.
Vise mer
Guro Brakestad
guro@samtaleverkstedet.no

Om meg

Guro er familieterapeut, foredragsholder og eier av Samtaleverkstedet. Og har over 15 års erfaring med ungdom og veiledning av voksne rundt barn og unge. Link: samtaleverkstedet.no
Vise mer
Heine Vestvik
heineve@hotmail.com

Om meg

Heine Vestvik er utdannet barnevernspedagog, MA i Social Studies, og sertifisert Cos – terapeut. Han er forfatter og har til sammen utgitt 5 foreldrebøker. Heine har også jobbet med tilknytningsterapi i 10 år. Han jobber til daglig i stiftelsen CRUX avdeling hjem og er også fast spaltist i magasinet «Foreldre & Barn»
Vise mer
Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson - Tilknytningspsykologene
post@tilknytningspsykologene.no

Om meg

Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson er begge psykologspesialister, faglig og klinisk. De har gitt ut flere bøker sammen og har spesialkompetanse og lang faglig erfaring innen fagfeltet tilknytningspsykologi. Tilknytningspsykologi er et ledende rammeverk for å forstå barns sosiale og emosjonelle utvikling.
Vise mer
Inge Andersland
inge.andersland@nla.no

Om meg

Inge Andersland jobber som lærerutdanner på Høgskulen på Vestlandet. Han har siden 2016 vært medlem av forskergruppen Barn med stort læringspotensial ved NLA Høgskolen. Andersland sin tilnærming handler om å vektlegge og anerkjenne mangfold blant elevene i skolen – på en måte som kan gi alle barn en opplevelse av å være inkludert og ønsket!
Vise mer
Ingvill Øvsthus – Mammakurs.no
ingvill@mammakurs.no

Om meg

Ingvill er psykologspesialist med et stort engasjement for svangerskap, fødsel og spedbarnstid.. Gjennom mammakurs.no driver hun «Mammahjerte», et fellesskap på nett for deg som kjenner at det er krevende å være spedbarnsmamma. Her driver hun også «Min fødsel», et helhetlig fødselsforberedende kurs spesielt utviklet for deg som er redd for å føde. Ingvill brenner for at alle blivende og nybakte foreldre skal ha det best mulig, og på kontoen @psykolog.ingvill på Instagram deler hun info, tips og verktøy.
Vise mer
Leoul Mekonen
leoul.mekonen@gmail.com

Om meg

Leoul Mekonen er grunnlegger av stiftelsen RKF og prosjektleder i stiftelsen Amathea. Han jobber med forebyggende dialogarbeid rettet mot minoritetsmiljøer der fokuset er å skape et harmonisk familieliv fri fra trusler, tvang og vold. Leoul er sosionom (OsloMet), har masterutdanning om helsefremmende og forebyggende arbeid (NTNU- Gjøvik) og tolkeutdanning (UiB). Han jobber daglig som studieleder ved Regionsenter for Barne og Unges psykiske helse RBUP Øst og Sør.
Vise mer
Liv Berit Heimstad Tønnessen
post@livberit.no

Om meg

Liv Berit Tønnessen er pedagog og forfatter av bøkene «Å velge det varme blikket» og «Nøkkelknippet -fortellinger som åpner opp mellom voksne og barn». Spesialområdet hennes er skoler, barnehager og foreldre, hun har base i Stavanger med reiser landet rundt for å spre sitt gode budskap og kunnskap!
Vise mer
Maren Kvalvaag-Toven - Det lille pusterommet
maren@detlillepusterommet.no

Om meg

Maren Kvalvaag-Toven er utdannet barnevernpedagog, familieterapeut og coach.Maren er gift og mamma til en gutt og en jente. Hun er grunder av Det lille pusterommet, hvor hun gjennom kurs og coaching på nett hjelper kvinner til en hverdag med mindre stress, bedre selvfølelse og mer overskudd. Maren ønsker å nå ut med budskapet om at det går an å kjenne på indre ro, være til stede og glede seg over hverdagen, selv om den er travel.
Vise mer
Merete Ovesen - Tante Merete
kontakt@tantemerete.no

Om meg

Jeg heter Merete Ovesen og driver Tantemerete.no. Jeg er barnehagelærer, pedagogisk veileder, Coach. Har erfaring fra barnehage, barnevern og de siste 20 år har jeg vært lærer og miljøterapeut i videregående skole. Jeg hjelper deg til å skape en stødig, trygg og god relasjon mellom deg og ditt barn- slik kan hverdagen og foreldrerollen mestres bedre.
Vise mer
Monica Kristoffersen Skog – Femme ammeveileder
ammeveileder@houseoffemme.no

Om meg

Monica Kristoffersen-Skog er utdannet sykepleier og ammeveileder og er i tillegg sertifisert IBCLC og NBO. Hun har også akkurat startet doulautdanningen ved Doulaskolen. Hun jobber som ammeveileder ved House of femme i Trondheim og har siden 2012 arbeidet som sykepleier på barselavdelingen ved St. Olavs Hospital. Monica er svært engasjert i barselomsorgen, og ønsker at alle mødre skal ha de beste forutsetninger for å mestre amming, flaskemating og barseltiden
Vise mer
Nina Renate Forbord - Foreldremestring
nina@foreldremestring.no

Om meg

Nina Renate er helsesykepleier og Espen er vernepleier. Espen og Nina driver Foreldremestring sammen, og hjelper småbarnsforeldre å bli trygge på å møte sine viljesterke barn.
Vise mer
Siri Abrahamsen - Gleding
siri@gleding.com

Om meg

Siri Abrahamsen er mest kjent som forfatter og Gründer av Gleding, men hun har også lang erfaring som leder og foredragsholder for små og store selskaper. Siri brenner for gode oppvekstmiljø, og bidrar med det hun kan sammen med teamet sitt for at foreldre og dem som jobber i oppvekstsektor sammen skal skape glede og tilhørighet for alle.
Vise mer
Tone Haldorsen
info@tonehaldorsen.com

Om meg

Tone Haldorsen er Sexolog og parterapeut, og har fordypet seg i barn og unges seksualitet, og hvordan voksnes holdninger påvirker dette fra barna er små. Tone er også utdannet didaktisk sexolog, og jobber mye med seksualundervisning for barnehagepersonale og i skoleklasser fra 1.kl til videregående. Målet hennes er at det å snakke med barn om kropp, seksualitet, kjønn, legning og alt imellom, skal bli en naturlig del av dagligtalen. Trygge barn skaper trygge voksne!
Vise mer